Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

30 kwietnia w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, gdzie mieści się siedziba Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Katowice, odbyły  się WIOSENNE WARSZTATY HOSPITACYJNE ONLINE, w których wzięły udział 42 szkoły, prawie 200 uczniów i nauczycieli. Dzięki naszej współpracy z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym z Opola podobne warsztaty odbędą się również w maju i czerwcu. Projekt adresowany jest  do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadpodstawowych, a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostają uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitują zajęcia. Każdy nauczyciel otrzymuje zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.

 

Aktywizacja uczniów w obecnych warunkach edukacji zdalnej to trudne wyzwanie.Tym trudniejsze, kiedy po drugiej stronie ekranu są młodzi ludzie, którzy nie tylko się nie znają, ale również się nie widzą. Planując te warsztaty, chcieliśmy bazować na „Vorwissen” uczniów. Można to było wstępnie sprawdzić przy pomocy aplikacji mentimeter. Tematyka bardzo temu sprzyjała, bo przecież „Frühling” pojawia się w rozkładach materiału nauczycieli od pierwszych lekcji. Uwagę uczniów miała najpierw przykuć przygtowana przez prelegenta „Frühlingswortschatzliste”, która zawierała ponad 60 słówek, wśród nich wiele typowych, znanych oraz takie, których na co dzień się nie używa.

Emocje wzmagają proces zapamiętywanie, kojarzenia. Dlatego wykorzystano programy bazujące na rywalizacji i wyzwaniach.

Pierwszą aplikacją, znaną niektórym uczniom, był quizlet, bezpłatny, dzięki któremu nauczyciel może tworzyć konkretne zestawy z zasobem spersonalizowanego słownictwa i udostępniać uczniom poprzez link konkretne zadania, nawet jeśli nie mają oni założonego konta.

Drugie wykorzystane na warsztatach narzędzie to https://www.baamboozle.com/ umożliwiające nie tylko tworzenie zestawów do nauki, ale również drużynową rywalizację – nawet w wersji online.

Kolejne narzędzie - https://kahoot.com/ ostatnio już bardziej popularne w szkołach w wersji puzzle, sprawdza ortografię, znajomość zwrotów, czyli jest to forma kartkówki online ze słówek.

Ostatnia aplikacja pozwoliła sięgnąć do popularnych gier planszowych. https://quizwhizzer.com/ pozwala na stworzenie trzech rodzajów pytań i ciekawą wizualizację gry podczas jej trwania.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie wyrażali swoje opinie o poszczególnych zadaniach.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie i zapraszamy w maju.

POWRÓT