Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

System Edukacyjny

Nasza placówka naucza zgodnie z programem University of Cambridge International Examinations. Oddział przedszkolny obejmuje dzieci 3 i 4-letnie, a jego głównym założeniem jest przygotowanie ich do wymogów programu Cambridge.

Odpowiednik polskiego Nauczania Początkowego, czyli Primary, dzieli się na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje dzieci 5 i 6-letnie (odpowiednik polskiej zerówki i klasy pierwszej). Etap drugi trwa cztery lata i jest odpowiednikiem początkowych klas polskiej szkoły podstawowej. Po zakończeniu programu Primary dzieci przechodzą do programu Checkpoint odpowiadającego klasom starszym polskiej szkoły i obejmującego 3 lata nauki. Kolejny program zwany IGCSE trwa dwa lata i jest odpowiednikiem polskiego gimnazjum. Potem uczeń wkracza w fazę przygotowań do programu Międzynarodowej Matury zwanej Pre-IB DP. Ten rok przygotowań jest odpowiednikiem pierwszej klasy polskiego liceum. Sam program Matury Międzynarodowej trwa dwa lata i umożliwia uczniom uzyskanie certyfikatu uprawniającego do podjęcia studiów w dowolnie wybranej uczelni na całym świecie. Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie poszczególnych etapów nauki w Szkole Międzynarodowej.

WIEK ROK ETAP PROGRAM
3 - 4 przedszkole 1 PRIMARY
5 1
6 2
7 3 2
8 4
9 5
10 6
11 7 3 CHECKPOINT
12 8
13 9
14 10 4 IGCSE
15 11
16 12 PRE -IB DP
17 13 IB DIPLOMA PROGRAMME
18 14