Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Prywatne gimnazjum językowe CSIS Katowice

Program Cambridge Checkpoint (CP) obejmuje swym zasięgiem 7., 8. i 9. poziom edukacyjny, przeznaczony jest więc dla uczniów w wieku 11-14 lat. Jest to etap pośredni pomiędzy poziomami Primary Programme (PP) oraz International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).

Program Nauczania

Program Nauczania

Program nauczania Uniwersytetu Cambridge oferuje bardzo elastyczny plan zajęć, który może być dostosowany do potrzeb każdego ucznia. Struktura nauczania jest opracowana w sposób umożliwiający uczniom kreatywne i aktywne zdobywanie wiedzy.

Program nauczania Uniwersytetu Cambridge oferuje bardzo elastyczny plan zajęć, który może być dostosowany do potrzeb każdego ucznia. Struktura nauczania jest opracowana w sposób umożliwiający uczniom kreatywne i aktywne zdobywanie wiedzy.

Native speakerzy języka angielskiego biorą udział w lekcjach literatury angielskiej, podczas których rozwijają swoje zdolności czytania i pisania, studiując dzieła literatury. W wyjątkowych przypadkach uczniowie którzy nie są native speakerami, ale władają językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, również mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach.

Uczniowie, których językiem ojczystym nie jest język angielski uczestniczą w tzw. lekcjach języka angielskiego jako drugiego przedmiotu, podczas których doskonalą swoje umiejętności językowe w takich obszarach jak gramatyka, stosowanie języka, rozumienie tekstu czytanego, pisanie i mówienie.

Ponadto każdy uczeń na poziomie CP uczy się obowiązkowo trzeciego języka. Nasza szkoła oferuje naukę języków niemieckiego i hiszpańskiego.

W lekcjach języka polskiego uczestniczą wszyscy uczniowie (zarówno native speakerzy języka polskiego jak i cudzoziemcy). Zajęcia te odbywają się w grupach, a poziom nauczania jest dostosowany do zdolności językowych uczniów.

Program nauczania matematyki jest skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności w następujących obszarach: liczby, algebra, geometria, miara, przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów. Uczniowie nie tylko rozwijają umiejętności obliczeniowe, ale też umysłowe, ponieważ liczne problemy z zakresu zastosowania matematyki są analizowane i rozwiązywane przy użyciu klasycznych metod i teoretycznych zadań.

Program nauczania z zakresu nauk przyrodniczych obejmuję naukę przedmiotów takich jak: biologia, chemia, fizyka i geografia. Głównym celem jest tutaj nauczanie o zasadach i zastosowaniu badań naukowych, a także zapoznanie się z problematyką dotyczącą ochrony środowiska, przy jednoczesnym rozwijaniu ogólnej wiedzy o problemach współczesnego świata. Dzięki kreatywnemu i aktywnemu nauczaniu uczniowie zwiększają swoją świadomość ekologiczną.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Ocenianie

Poziom CP nie podlega egzaminowaniu zewnętrznemu. Uczniowie są więc systematycznie oceniani przez nauczycieli oraz otrzymują informacje zwrotne na temat swoich postępów w nauce, przez co są świadomi swoich mocnych i słabych stron.

Poziom CP nie podlega egzaminowaniu zewnętrznemu. Uczniowie są więc systematycznie oceniani przez nauczycieli oraz otrzymują informacje zwrotne na temat swoich postępów w nauce, przez co są świadomi swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu w przyszłości jest im łatwiej wybierać przedmioty egzaminacyjne wieńczące naukę na poziomie IGCSE. Oceny są dostępne do wglądu w dzienniku elektronicznym online.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Wsparcie Dydaktyczne

Materiały dydaktyczne używane w naszej szkole to w większości aktualne podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz oficjalne materiały dla nauczycieli.

Materiały dydaktyczne używane w naszej szkole to w większości aktualne podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz oficjalne materiały dla nauczycieli. Wydawnictwa, z których materiałów korzystamy to: Cambridge University Press, Oxford University Press, Nelson Thornes, Edelsa oraz inne prestiżowe. Korzystamy również z zasobów nauczania dostępnych online, takich jak filmy edukacyjne, quizy itp.

Jesteśmy dumni z tego, że wszystkie nasze sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. Dzięki nim uczniowie biorą udział w lekcji w interaktywny sposób. Stwarzają one fascynujące warunki do nauki i zapewniają uczniom niezapomniane doświadczenia. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę, używając komputerów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, które można podłączyć do tablicy multimedialnej. W ten sposób, uczniowie są aktywni podczas zajęć i poznają świat łatwo i bardziej naturalnie.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Społeczność

Nasza szkoła, jako reprezentant Szkół Cambridge, należy do ogromnej społeczności. Wymieniamy się i dzielimy naszymi pomysłami na poziomie międzynarodowym podczas warsztatów szkoleniowych i konferencji.

Nasza szkoła, jako reprezentant Szkół Cambridge, należy do ogromnej społeczności. Wymieniamy się i dzielimy naszymi pomysłami na poziomie międzynarodowym podczas warsztatów szkoleniowych i konferencji. Ponadto korzystamy z licznych mediów społecznościowych, aby być w kontakcie z całym światem! Dołącz do nas na Facebooku i doświadcz bogactwa międzynarodowego życia.

Czytaj więcej