Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

PRZEDSZKOLE

Przedszkole międzynarodowe to placówka, w której realizujemy program edukacyjny dla uczniów w wieku od 3. do 5. roku życia. Posługuje się współczesną metodologią i dydaktyką, ma wsparcie oraz ciekawy program nauczania.

Program Nauczania

Program Nauczania

Nasz program oparty jest na programie nauczania Uniwersytetu Cambridge, który zapewnia jasne wskazówki.

JĘZYK ANGIELSKI - nauka tego języka jest zaplanowana w ten sposób, by rozwijać zarówno umiejętności komunikacyjne, jak i pisanie. Nasz program obejmuje naukę fonemów, alfabetu oraz dźwięków. Zawiera wszystkie aspekty nauczania, które przeznaczone są dla dzieci dopiero rozpoczynających swoją naukę. Na tym etapie tworzymy solidną bazę do rozpoczęcia szkoły podstawowej.

MATEMATYKA - ucząc matematyki, skupiamy się na jej praktycznym aspekcie. Kurs ten zawiera: liczenie od 20, rozpoznawanie liczb oraz kształtów. Ważną częścią naszych zajęć są bardzo lubiane przez dzieci gry i zabawy logiczne.

UMIEJĘTNOŚCI MANUALNE - nasz program uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też do jego umiejętności manualnych przywiązujemy szczególną wagę. Na tym etapie rozwoju dzieci kochają czynności takie jak kolorowanie, malowanie, pisanie, wycinanie i klejenie, dzięki którym tworzą piękne i niepowtarzalne prace plastyczne.

ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ I WZROKOWEJ - dzieci rozwijają się codziennie dzięki regularnie prowadzonym zajęciom, ale także przez zwracanie szczególnej uwagi na ich indywidualne potrzeby. Percepcje słuchowa oraz wzrokowa rozwijane są zwłaszcza w trakcie zajęć z użyciem specjalnych gier, dzięki którym dzieci nie tylko się uczą, ale też świetnie bawią, a dodatkowo w przyjemny sposób rozwijają swoją spostrzegawczość, umiejętność skupienia oraz logicznego myślenia.

MOWA - to najważniejszy aspekt rozwoju dzieci na tym etapie edukacji. Dzięki ogromnej różnorodności w nauczaniu, stosowaniu wielu metod oraz wsparciu logopedy, dzieci rozwijają swoją najważniejszą umiejętność czyli sztukę porozumiewania się.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Ocenianie

Dzieci oceniane są przez nauczycieli w następujących obszarach: mówienie, rozumienie, umiejętność rozpoznawania dźwięków i zdolności matematyczne. Uczniowie otrzymują również ocenę za zajęcia dodatkowe, takie jak: plastyka, muzyka, taniec i gimnastyka.

Przywiązujemy wielką wagę do współpracy z rodzicami, którzy na bieżąco są informowani o sukcesach bądź trudnościach dziecka w nauce.

Na koniec każdego semestru uczniowie otrzymują świadectwo. Zawiera ono, poza ocenami z poszczególnych dziedzin nauczania, szczegółowy opis rozwoju dziecka. Przedstawia on nie tylko szkolne osiągnięcia dziecka, ale również uwzględnia jego rozwój społeczny i szczególne uzdolnienia.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Wsparcie Dydaktyczne

Nasi uczniowie pochodzą z różnych środowisk i mówią różnymi językami, dlatego musimy wychodzić naprzeciw ich potrzebom.

Nasi uczniowie pochodzą z różnych środowisk i mówią różnymi językami, dlatego musimy wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Robimy to poprzez używanie różnorodnych materiałów w tym książek napisanych przez najpopularniejszych autorów na świecie. Oprócz tego organizujemy wiele warsztatów, wyjazdów edukacyjnych oraz zapraszamy do szkoły specjalistów z danej dziedziny. Dzieci mają więc wspaniałą szansę, by rozwijać się edukacyjnie, artystycznie oraz społecznie. Wszystkie książki oraz materiały nauczycieli są sygnowane przez znane na świecie wydawnictwa, takie jak: Cambridge, Oxford, Heinemann, Longman, Usbourne. W klasa są również specjalne gry, wspomagające naukę matematyki, fonemów, wymowy, umiejętności motorycznych oraz rozwój zmysłów (węch, słuch, percepcja wzrokowa).

Czytaj więcej
Program Nauczania

Społeczność

W naszej grupie są dzieci pochodzące z całego świata. Reprezentują one różne kultury, używają odmiennych języków i zdobyły inne doświadczenia edukacyjne w swoich ojczystych krajach.

W naszej grupie są dzieci pochodzące z całego świata. Reprezentują one różne kultury, używają odmiennych języków i zdobyły inne doświadczenia edukacyjne w swoich ojczystych krajach. Tę różnorodność wykorzystujemy w budowaniu relacji między nimi. Dzieci nie tylko zdobywają wiedzę o innych kulturach podczas organizowanych comiesięcznie dni międzynarodowych, ale uczę się również szanować osoby o odmiennym pochodzeniu. Podczas naszych zajęć, a zwłaszcza w czasie poświęconym na czytanie, często omawiamy różnice kulturowe, czytając charakterystyczne dla danego kręgu cywilizacyjnego legendy oraz opowiadania. Dzięki poznawaniu różnorodnych tradycji i obyczajów, uczeniu tolerancji dla osób o odmiennym wyglądzie i języku, nasze dzieci od najmłodszych lat stają się otwarte na świat i kreatywne w codziennym życiu.

Zapraszamy Cię do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na naszej stronie internetowej i na Facebooku.

Czytaj więcej