Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Basic Level Group

Basic Level Group ma na celu kształcenie odpowiedniego poziomu językowego nowo przybyłych zagranicznych uczniów, wymaganego do podjęcia nauki w grupach CP (11-14 lat), IGCSE (14-16 lat) oraz IB (16-19 lat). W ramach programu nauczania Basic Level Group realizowane są następujące przedmioty: język angielski, język polski dla obcokrajowców, matematyka, przyroda, technologia informacyjna oraz sztuka. Uczniowie dzieleni są na dwie grupy: początkującą oraz zaawansowaną. Kryteria przydziału do grup to wiek uczniów oraz poziom języka angielskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na podstawie wyników w nauce oraz egzaminu wewnętrznego uczniowie mogą zostać przyjęci do klas Checkpoint, IGCSE bądź IB, zgodnie ze swoim rocznikiem. Po ukończeniu poszczególnych etapów edukacyjnych, uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych stanowiących przepustkę do szkół oraz uczelni wyższych na całym świecie.

Przykładowy egzamin wstępny + odpowiedzi