Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
 • ul. Wincentego Witosa 18
 • 40-832 Katowice

System Edukacji

Przedszkole

 • 3-4
 • lat

Przedszkole

Complex of Silesian International Schools oferuje dzieciom możliwość uczęszczania do naszego międzynarodowego przedszkola. Przyjmujemy dzieci od trzeciego roku życia. Nasze przedszkole jest doskonałym przygotowaniem do późniejszego podjęcia nauki w programie międzynarodowym (University of Cambridge International Examinations). Poprzez zabawę i kontakt z rówieśnikami z różnych krajów dzieci uczą się odpowiednich zachowań społecznych i otwartości na inne kultury. Dzięki zajęciom artystycznym i sportowym rozwijają swoje zdolności motoryczne. Rozszerzają swoją wiedzę ogólną poprzez tzw. „Temat tygodnia”, a także zaznajamiają się z liczbami i fonemami. Wszystkie zajęcia mają charakter zabawy i prowadzone są w języku angielskim przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Czytaj więcej

Cambridge
Primary
Programme

 • 5-11
 • lat

Cambridge Primary Programme

Cambridge International Primary Programme pozwala dzieciom na doskonalenie umiejętności z języka angielskiego, matematyki i przyrody, dając im lepsze przygotowanie do dalszej edukacji. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 -11 lat i zapewnia standardy dla każdego etapu edukacji podstawowej, czyli doskonale przygotowuje do dalszej nauki, poza tym koncentruje się na języku angielskim, matematyce i przyrodzie, zaś szkoły, które korzystają z testów postępu Primary Programme mogą oceniać uczniów na koniec każdego roku. Egzaminy w tym programie pokazują postęp umiejętności dziecka, a na koniec edukacji podstawowej każde dziecko otrzymuje certyfikat osiągnięć.

Czytaj więcej

Cambridge
Secondary 1
Programme

 • 11-14
 • lat

Cambridge Secondary 1 Programme

Cambridge Secondary 1 pomaga w nauce uczniom w wieku od 11 do 13 lat. Za pomocą testów Cambridge Secondary 1 podnosimy umiejętności z języka angielskiego, matematyki i przyrody.

Cambridge Secondary 1 umożliwia nauczycielom rozpoznanie mocnych i słabych stron każdego wychowanka. Ułatwia to pracę w klasie i pozwala na dostosowanie poziomu edukacji. Zapewnia też uniwersalny zapis postępów w nauce ucznia - dzięki czemu zmiana szkoły przestaje być problemem

Zaliczanie testów Cambridge Secondary 1 nie jest przeszkodą w harmonogramie zajęć - terminy są dobierane tak, by były wygodne dla każdego członka społeczności szkoły

Program Cambridge Secondary 1 jest dostosowany do egzaminów IGCSE i O Level, co pozwala uczniom na sprawdzenie własnych umiejętności i poddanie ich zewnętrznemu ocenianiu, a wyniki testów Cambridge Secondary 1 są w tym wypadku dobrymi wskaźnikami

Cambridge Secondary 1 to nie jest zwykły certyfikat, to sposób na otwarcie przed młodym człowiekiem nowych perspektyw rozwoju. Został opracowany tak, by pasował do wszystkich uczniów, niezależnie od kultury i pochodzenia. W pełni międzynarodowy, jest doskonałym wybore dla ambitnych, którym marzą się dobre wyniki w nauce i przyjazna przyszłość.

Czytaj więcej

Cambridge
IGCSE
Programme

 • 14-15
 • lat

Cambridge IGCSE Programme

International General Certificate of Secondary Education (IGSCE) jest jednym z najpopularniejszych międzynarodowych programów. Jest znany na całym świecie i ma świetną opinię. Uczestniczyć w nim mogą uczniowie w wieku od 14 do 17 roku życia. IGSCE rozwija umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

IGSCE między innymi oferuje możliwość wyboru przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zapewniając równowagę pomiędzy teorią a praktyką. Taka konstrukcja programu zachęca do wielu różnych metod pracy, np. testów, debat, prac naukowych oraz próbnych egzaminów. Każdy z uczniów jest przygotowywany do egzaminów takich jak A, AS Level 0 czy AICE Diploma. Fakt ukończenia IGCSE ułatwia dostęp do wymarzonej szkoły za granicą i jest pomocny w znalezieniu satysfakcjonującej pracy w przyszłości. Program ten jest zgodny z GCE Level 0 i UK GCSE.

Czytaj więcej

Liceum

 • 16-19
 • lat

Liceum

International Baccalaurete Program czyli Matura Międzynarodowa, to program unikatowy i niezwykle prestiżowy. Przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy myślą o swojej przyszłości w sposób kreatywny. Nasze Liceum zaprasza właśnie takich młodych ludzi w swoje progi i oferuje im wyjątkową możliwość zdobywania wiedzy i kompetencji. Najlepszym programem szkolnictwa średniego na świecie jest według wielu niezależnych ekspertów właśnie matura międzynarodowa. Katowice już od 2007 roku dzięki naszej szkole oferują ten dwuletni program, poprzedzony trwającym rok kursem PRE-DP. W czasie tego roku można zdobyć umiejętności przydatne podczas nauki w programie matura IB.

Kurs taki kończy się egzaminem dojrzałości uznawanym na całym świecie i pozwala na wybór wyższej uczelni (uznającej IB) bez egzaminów wstępnych w Europie, USA, Kanadzie i wielu innych państwach świata.

Szkoły realizujące program poddawane są surowym zasadom akredytacji, a sama autoryzacja w programie stanowi swoisty międzynarodowy znak jakości edukacyjnej placówek objętych programem. W Polsce autoryzację uzyskało kilkanaście liceów, wśród których jest właśnie nasz Wańkowicz. Tak więc od kilku lat jest na Śląsku matura międzynarodowa IB. Katowice i Wańkowicz byli pierwsi.  

Dlaczego warto wybrać ten program? 

 • Po pierwsze, uczysz się tego, co naprawdę lubisz, wybierasz przedmioty, którymi jesteś poważnie zainteresowany i z którymi wiążesz swoją przyszłość.
 • Po drugie, otrzymujesz dyplom uznawany na całym świecie, w wielu prestiżowych uczelniach, oraz w coraz większej liczbie polskich uczelni.
 • Po trzecie, nabywasz kompetencji niezbędnych w dalszej edukacji, bez nadmiernego obciążenia wiedzą tylko teoretyczną.
 • Po czwarte, uczysz się w warunkach przyjaznych i respektujących Twoją indywidualność i osobowość.
 • I w końcu: zawsze możesz liczyć na pomocną dłoń Twego nauczyciela.
Czytaj więcej

Basic Level
Group

 • 11-19
 • lat

Basic Level Group

Basic Level Group ma na celu kształcenie odpowiedniego poziomu językowego nowo przybyłych zagranicznych uczniów, wymaganego do podjęcia nauki w grupach CP (11-14 lat), IGCSE (14-16 lat) oraz IB (16-19 lat). W ramach programu nauczania Basic Level Group realizowane są następujące przedmioty: język angielski, język polski dla obcokrajowców, matematyka, przyroda, technologia informacyjna oraz sztuka. Uczniowie dzieleni są na dwie grupy: początkującą oraz zaawansowaną. Kryteria przydziału do grup to wiek uczniów oraz poziom języka angielskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Na podstawie wyników w nauce oraz egzaminu wewnętrznego uczniowie mogą zostać przyjęci do klas Checkpoint, IGCSE bądź IB, zgodnie ze swoim rocznikiem. Po ukończeniu poszczególnych etapów edukacyjnych, uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych stanowiących przepustkę do szkół oraz uczelni wyższych na całym świecie.

Czytaj więcej

Misja Szkoły

Logo

Główną misją szkoły jest edukowanie naszych podopiecznych w sposób interdyscyplinarny, holistyczny i międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nie tylko pokazujemy uczniom sposoby łatwego przyswajania wiedzy, ale również pomagamy im w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Oprócz wszelkich podstawowych umiejętności staramy się nauczyć ich krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, co jest niezbędne w dorosłym życiu.

Ważnym aspektem naszych programów nauczania jest międzykulturowy dialog. Do najważniejszych zadań należą: propagowanie tolerancji i traktowania odmienności jako wartości oraz upowszechnianie wiedzy o regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych. Taka wiedza pozwala nam zrozumieć nie tylko świat, ale i nas samych oraz nasze tradycje. Dzięki temu uczniowie tej szkoły potrafią przekształcać sytuacje konfliktowe we współdziałanie grup reprezentujących różne kręgi kulturowe.

Edukacja według programów międzynarodowych pomaga uczniom w pełni docenić świat i różnorodność jego mieszkańców. Umożliwia również podjęcie studiów w wyższych uczelniach w całym świecie.

Uczący u nas nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, pracujący i jednocześnie rozwijający swoje kariery naukowe. Pomagają oni wprowadzić w życie szkoły i klasy ideę solidarności międzynarodowej.