Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Przedszkolny program unijny.

PRYWATNE PRZEDSZKOLE WINNIE THE POOH realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu: „Rozbudowa międzynarodowego przedszkola w Katowicach celem zapewnienia najlepszej jakości edukacji dla dzieci w wieku 3-4 lat”

 

Celem projektu jest rozbudowa międzynarodowego Przedszkola „Winnie the Pooh” o nowe pomieszczenia celem stworzenia dogodnych warunków edukacji dla czterech nowych grup 3 i 4 - latków. Stworzonych zostanie 40 nowych miejsc dla przedszkolaków.

 

Wartość projektu: 1 355 105,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 909 452,75 zł


Beneficjent: Krystian Kałuża – Prywatne Przedszkole „Winnie the Pooh” w Katowicach

Informuje, iż w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt nr RPSL.11.01.01-24-0726/17 pn. „Stworzenie dodatkowych grup dzieci w wieku przedszkolnym w międzynarodowym przedszkolu w Katowicach celem zapewnienia najlepszej jakości edukacji”.

Celem projektu jest wzrost jakości świadczonych usług edukacyjnych i wychowawczych w Prywatnym Przedszkolu „Winnie the Pooh” w Katowicach w województwie śląskim poprzez stworzenie dodatkowych grup dzieci w wieku przedszkolnym liczących w sumie 40 nowych miejsc, zapewnienie możliwości udziału dzieci w zajęciach dodatkowych oraz zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia pedagogicznego dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Wartość projektu: 606 200,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 515 270,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.