Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Projekt unijny

Krystian Kałuża w okresie od 1 wrzesień 2019r. do 30 czerwca 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

nr RPSL.11.01.04-24-05BD/18pn. „Akademia eksperymentu w Complex od Silesian International Schools”

Cel główny projektu: wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Complex od Silesian International Schools w Katowicach poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym innowacyjnymi metodami nauczania, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 92 uczniów szkoły podstawowej, szkolenie nauczycieli oraz zakup sprzętów TIK i wyposażenia pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

Wartość projektu: 285 358,84 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 256 822,96 zł.