Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Oferty pracy

Katowice 26.08.2019r.

 

Krystian Kałuża

Przedszkole „Winnie the Pooh”

ul. Witosa 18,

40-832 Katowice.

 

 

Ogłoszenie

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

nr RPSL.11.01.01-24-0726/17

pn. Stworzenie dodatkowych grup dzieci w wieku przedszkolnym w międzynarodowym przedszkolu w Katowicach celem zapewnienia najlepszej jakości edukacji

 

zaangażujemy do realizacji zajęć PEDAGOGA.

 

 

W ramach projektu wykonywane będą następujące zajęcia dla dzieci uczęszczających do Przedszkola „Winnie the Pooh”.:

 

zajęcia grupowe (do 15 os) rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne dla dzieci w wymiarze średnio - maksymalnie 135 godzin zajęć.

grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym (gr. 5-6 os) dla dzieci maksymalnie 180 godzin zajęć.

zajęcia grupowe (gr. do 13 os) - jako ogólnorozwojowa terapia pedagogiczna maksymalnie 180 godzin zajęć.

 

Łączna ilość zajęć do przeprowadzenia to 495 godzin.


Preferowana forma zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna

Wymagania wobec Wykonawców:

- Wykształcenie pedagogiczne

- Min. roczne wykształcenie w pracy pedagogicznej.

Termin i miejsce realizacji zajęć:

Przedszkole „Winnie the Pooh” mieszczące się przy ul. W. Witosa 18, 40-832 Katowice.

Maksymalny łączny wymiar zaangażowania nie przekroczy 4 godziny/tygodniowo.

Realizacja zajęć od dnia 01.09.2019r. do 31.08.2020r.


Prosimy o składanie ofert na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia w sekretariacie Prywatnego Przedszkola „Winnie the Pooh” przy ul. W. Witosa 18, w Katowicach do dnia 30.08.2019r. do godziny 15.00.

Kliknij aby pobrać załącznik do ogłoszenia.