Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Koszt nauczania i prywatnej szkole międzynarodowej CSIS Katowice

Opłaty

Rok szkolny 2023/2024

Opłaty związanę z nauką w Complex of Silesian International Schools kształtują się następująco:

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 6500 PLN.

Płatność czesnego

Education level - Class Sposoby płatności
REPARATION FOR PRIMARY PROGRAMME Opieka roczna (12 miesięcy w roku) 25 840 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 2 220 PLN
Pierwszy semestr Drugi semestr
PRIMARY PROGRAMME
Stages 1-2
21 600 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
21 600 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
41 910 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3600 PLN
Opłata uwzględnia opiekę w trakcie wakacji
PRIMARY PROGRAMME
Stages 3-6
21 600 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
21 600 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
41 910 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3600 PLN
LOWER SECONDARY PROGRAMME 21 600 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
21 600 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
41 910 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3600 PLN
UPPER SECONDARY IGCSE 21 600 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
21 600 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
41 910 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3600 PLN

Zniżka na kolejne dziecko/dzieci wynosi 5%

Opłata czesnego zawiera Opłata czesnego nie zawiera:
- Posiłki
- Basen (dotyczy uczniów od 4 roku życia)
W przypadku Primary Programme:
- 3 dodatkowe zajęcia
- Opieka nad dzieckiem w godzinach:
7:30 AM – 5:00 PM
- Podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- Wyjazdów na Białą i Zieloną Szkołę
- Wycieczek
- Mundurków
- Opłat egzaminacyjnych w klasach programowo najwyższych (IGCSE)

Opłatę czesnego można uiścić za rok z góry lub też w dziesięciu miesięcznych ratach od września do sierpnia włącznie.


Rok szkolny 2024/2025

Opłaty związane z nauką w Complex of Silesian International Schools kształtują się następująco:

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 6500 PLN.

Płatność czesnego

Education level - Class Sposoby płatności
PREPARATION FOR PRIMARY PROGRAMME Opieka roczna (12 miesięcy w roku) 27 940 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 2 400 PLN
Pierwszy semestr Drugi semestr
PRIMARY PROGRAMME
Stages 1-2
23 280 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
23 280 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
45 165 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3 880 PLN
Opłata uwzględnia opiekę w trakcie wakacji
PRIMARY PROGRAMME
Stages 3-6
23 280 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
23 280 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
45 165 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3 880 PLN
LOWER SECONDARY PROGRAMME 23 280 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
23 280 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
45 165 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3 880 PLN
UPPER SECONDARY IGCSE 23 280 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
23 280 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
45 165 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3 880 PLN

Zniżka na kolejne dziecko/dzieci wynosi 5%

Opłata czesnego zawiera Opłata czesnego nie zawiera:
- Posiłki
- Basen (dotyczy uczniów od 4 roku życia)
W przypadku Primary Programme:
- 3 dodatkowe zajęcia
- Opieka nad dzieckiem w godzinach:
7:30 AM – 5:00 PM
- Podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- Wyjazdów na Białą i Zieloną Szkołę
- Wycieczek
- Mundurków
- Opłat egzaminacyjnych w klasach programowo najwyższych (IGCSE)

Opłatę czesnego można uiścić za rok z góry lub też w dziesięciu miesięcznych ratach od września do sierpnia włącznie.