Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Czesne

Rok szkolny 2021/2022

Opłaty związanę z nauką w Complex of Silesian International Schools kształtują się następująco:

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 6000 PLN.

Płatność czesnego

Education level - Class Sposoby płatności
REPARATION FOR PRIMARY PROGRAMME Opieka roczna (12 miesięcy w roku) 21 770 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 1 870 PLN
Pierwszy semestr Drugi semestr
PRIMARY PROGRAMME
Stages 1-2
18 300 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 300 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
35 500 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3050 PLN
Opłata uwzględnia opiekę w trakcie wakacji
PRIMARY PROGRAMME
Stages 3-6
18 300 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 300 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
35 500 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3050 PLN
LOWER SECONDARY PROGRAMME 18 300 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 300 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
35 500 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3050 PLN
UPPER SECONDARY IGCSE 18 300 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 300 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
35 500 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3050 PLN

Zniżka na kolejne dziecko/dzieci wynosi 5%

Opłata czesnego zawiera Opłata czesnego nie zawiera:
- Posiłki
- Basen (dotyczy uczniów od 4 roku życia)
W przypadku Primary Programme:
- 3 dodatkowe zajęcia
- Opieka nad dzieckiem w godzinach:
7:30 AM – 5:00 PM
- Podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- Wyjazdów na Białą i Zieloną Szkołę
- Wycieczek
- Mundurków
- Opłat egzaminacyjnych w klasach programowo najwyższych (IGCSE)

Opłatę czesnego można uiścić za rok z góry lub też w dziesięciu miesięcznych ratach od września do sierpnia włącznie.

Opłaty

Rok szkolny 2022/2023

Opłaty związane z nauką w Complex of Silesian International Schools kształtują się następująco:

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 6000 PLN.

Płatność czesnego

Education level - Class Sposoby płatności
PREPARATION FOR PRIMARY PROGRAMME Opieka roczna (12 miesięcy w roku) 21 770 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 1 950 PLN
Pierwszy semestr Drugi semestr
PRIMARY PROGRAMME
Stages 1-2
18 900 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 900 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
36 670 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3150 PLN
Opłata uwzględnia opiekę w trakcie wakacji
PRIMARY PROGRAMME
Stages 3-6
18 900 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 900 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
36 670 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3150 PLN
LOWER SECONDARY PROGRAMME 18 900 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 900 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
36 670 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3150 PLN
UPPER SECONDARY IGCSE 18 900 PLN za semestr
Wrzesień - Styczeń
18 900 PLN za semestr
Luty - Czerwiec
36 670 PLN za rok (3% zniżki)
lub
12 x 3150 PLN

Zniżka na kolejne dziecko/dzieci wynosi 5%

Opłata czesnego zawiera Opłata czesnego nie zawiera:
- Posiłki
- Basen (dotyczy uczniów od 4 roku życia)
W przypadku Primary Programme:
- 3 dodatkowe zajęcia
- Opieka nad dzieckiem w godzinach:
7:30 AM – 5:00 PM
- Podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- Wyjazdów na Białą i Zieloną Szkołę
- Wycieczek
- Mundurków
- Opłat egzaminacyjnych w klasach programowo najwyższych (IGCSE)

Opłatę czesnego można uiścić za rok z góry lub też w dziesięciu miesięcznych ratach od września do sierpnia włącznie.