Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Prywatna szkoła podstawowa CSIS Katowice

Program edukacyjny Cambridge Primary, przeznaczony dla uczniów w wieku 5 - 11 lat, łączy w sobie światowej klasy program nauczania, wysokiej jakości wsparcie dla nauczycieli oraz zintegrowane ocenianie.

Program Nauczania

Program Nauczania

Każdy przedmiot na poziomie Primary posiada swój rozkład, który w jasny sposób precyzuje wytyczne nauczania takich przedmiotów jak: język angielski, matematyka i przyroda.

Każdy przedmiot na poziomie Primary posiada swój rozkład, który w jasny sposób precyzuje wytyczne nauczania takich przedmiotów jak: język angielski, matematyka i przyroda.

Język angielski

Język angielski na poziomie Primary to kompleksowy kurs językowy kształtujący takie umiejętności jak: czytanie tekstu, pisanie, mówienie i słuchanieObejmuje uczniów w wieku 5 – 11 lat. Jego podstawą jest czytanie tekstów: fikcji literackiej, literatury faktu i poezji z całego świata, które pomaga efektywnie rozwijać umiejętność konstruktywnej krytyki. Uczniowie na tym poziomie rozwijają podstawy języka oraz kompetencje czytania i pisania w języku angielskim. Dzięki zgłębianiu wiedzy na tematy o zasięgu międzynarodowym i promowaniu wzajemnego zrozumienia uczniowie doskonale radzą sobie w środowisku wielokulturowym.

Matematyka

Program nauczania matematyki oferuje elastyczne i praktyczne zajęcia, które nadają się do realizacji w sali lekcyjnej. Program wspiera tzw. Narodową Strategię Numeryczną (National Numeracy Strategy) i obejmuje następujące obszary wiedzy: liczby, geometria, miara, przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów. Uczniowie są zaopatrywani w umiejętności teoretyczne i praktyczne w różnorodnych kontekstach. W płynny sposób zdobywają wiadomości na temat liczb i opanowują wykonywanie działań w pamięci. Program przewiduje także zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów w kontekstach realistycznych.

Przyroda

Program nauczania przyrody przewiduje nauczanie i uczenie się przez doświadczanie. Ten rodzaj zdobywania wiedzy stymuluje i wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności praktycznych przy jednoczesnym zapoznawaniu się z pojęciami naukowymi. Dzięki temu zajęcia są bardzo atrakcyjne dla uczniów.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Ocenianie

Ocenianie przez nauczycieli na poziomie Primary odbywa się codziennie. Testowanie i sprawdzanie są zorganizowane w taki sposób, aby możliwe było dokonanie oceny wyników pracy ucznia oraz przedstawienie postępu w nauce jemu oraz jego rodzicom.

Ocenianie przez nauczycieli na poziomie Primary odbywa się codziennie. Testowanie i sprawdzanie są zorganizowane w taki sposób, aby możliwe było dokonanie oceny wyników pracy ucznia oraz przedstawienie postępu w nauce jemu oraz jego rodzicom. Oceny są dostępne do wglądu w dzienniku elektronicznym online. Ocenianie odbywa się na podstawie międzynarodowych testów porównawczych, dzięki czemu jest wiarygodne o odzwierciedlające kompetencje uczniów

Czytaj więcej
Program Nauczania

Wsparcie Dydaktyczne

Cambridge Primary oferuje wysokiej jakości wsparcie, w którego skład wchodzą materiały dydaktyczne i szkolenia nauczycieli, pomagające planować oraz realizować program nauczania. Uczniom, którzy mają trudności w nauce nasza szkoła oferuje zajęcia dodatkowe, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Cambridge Primary oferuje wysokiej jakości wsparcie, w którego skład wchodzą materiały dydaktyczne i szkolenia nauczycieli, pomagające planować oraz realizować program nauczania. Uczniom, którzy mają trudności w nauce nasza szkoła oferuje zajęcia dodatkowe, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Materiały dydaktyczne to przede wszystkim przewodniki dla nauczycieli, listy zasobów i podręczniki przygotowane przez takich wiodących wydawców edukacyjnych jak: Cambridge University Press, Heinemann czy Oxford University Press.

Jesteśmy dumni z tego, że wszystkie nasze sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. Dzięki nim uczniowie biorą udział w lekcji w interaktywny sposób. Stwarzają one fascynujące warunki do nauki i zapewniają młodzieży niezapomniane doświadczenia. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę, używając komputerów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, które można podłączyć do tablicy multimedialnej. W ten sposób uczniowie są aktywni podczas zajęć i poznają świat łatwo i bardziej naturalnie.

Czytaj więcej
Program Nauczania

Społeczność

Jako członek społeczności Szkół Cambridge nasza szkoła jest częścią międzynarodowej grupy edukacyjnej, która wspiera nauczycieli poprzez szeroki zakres działań i wydarzeń

Jako członek społeczności Szkół Cambridge nasza szkoła jest częścią międzynarodowej grupy edukacyjnej, która wspiera nauczycieli poprzez szeroki zakres działań i wydarzeń. Społeczność ta umożliwia nauczycielom dzielenie się wiedzą i pomysłami za pomocą różnych form, takich jak: media społecznościowe, Internet, warsztaty i konferencje.

Jako Complex of Silesian International Schools prowadzimy różne działania na terenie szkoły w celu zbudowania naszej własnej społeczności, składającej się z uczniów, rodziców i nauczycieli. Aby lepiej zrozumieć kultury, z których wywodzą się nasi uczniowie, co miesiąc organizujemy wydarzenie zatytułowane „Dzień...”, podczas którego uczniowie odkrywają ciekawe fakty na temat danej kultury, zwyczajów i kuchni. Nasza szkoła promuje uniwersalne wartości szacunku i zrozumienia dla innych kultur.

Zapraszamy Cię do śledzenia wydarzeń z życia szkoły na naszej stronie internetowej i na Facebooku.

Czytaj więcej