Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

18 maja w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, gdzie mieści się siedziba Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice, odbyły  się  WARSZTATY HOSPITACYJNE ONLINE „ Im Jahreskreis herum”, w których wzięło udział 46 szkół, ponad 200 uczniów i nauczycieli. Dzięki naszej współpracy z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym z Opola podobne warsztaty odbyły się już w kwietniu, a następne planujemy również w czerwcu. Projekt adresowany jest  do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadpodstawowych, a także nauczycieli języka niemieckiego z województwa śląskiego. Opiera się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do której włączeni zostają uczniowie wraz z nauczycielami. Taka forma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie aktywnie biorą udział w zajęciach, natomiast nauczyciele hospitują je. Każdy nauczyciel otrzymuje zaświadczenie udziału w projekcie oraz scenariusz lekcji, który będzie mógł przeprowadzić w swojej szkole.

Zadaniem tego typu warsztatów  jest kolejna odsłona zajęć online z akcentem na aktywizację uczniów.

Tym razem temat dotyczy, ogólnie mówiąc, kalendarza i kompetencji mówienia, wyrażania się, budowania wypowiedzi ustnej na bazie już w większości znanego uczestnikom słownictwa. Kolejnym celem tego typu zajęć jest rozbudzenie ciekawości w kierunku wiedzy, która wykracza poza język niemiecki, tzw. wiedzy ogólnej. Tym razem sięgamy aż do naszej galaktyki.

Faza pierwsza to „Kennenlernen”, czyli motywacja do przedstawienia swojej grupy przez „Sprecher - rzecznika” i tutaj najbardziej sprawdza się tzw. small talk, niezawodny w każdej sytuacji. Poza tym wykorzystana została aplikacja do whiteboard online. Przy okazji tego narzędzia prowadząca warsztaty zrobiła rozeznanie umiejętności Hörverstehen uczestników, będące jednocześnie wstępem do zadania głównego tych warsztatów - czyli BINGO. Można by sądzić, że ta forma zadania-zabawy jest możliwa wyłącznie w wersji offline. Na szczęście pomocą służą tutaj wszelkie generatory. Wystarczy duża cierpliwość nauczyciela, a każdy znajdzie coś dla siebie, swoich uczniów i przede wszystkim zamierzonych celów.

No i na koniec zadanie związane ze słowotwórstwem, a dokładnie etymologią nazw dni tygodnia i miesięcy. Ktoś powie, że to nudne przecież. No cóż, wszystko zależy od formy przekazu.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i chętnie wyrażali swoje opinie o poszczególnych zadaniach.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie i zapraszamy w maju.

POWRÓT