Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Kochani Uczniowie naszego Zespołu Szkół,

Mija właśnie tydzień od czasu, kiedy przyszło nam wszystkim przenieść naszą naukę i pracę z sal lekcyjnych, pracowni, biur, boisk i szkolnych korytarzy do własnych domów i przepastnej przestrzeni Internetu. Dla wszystkich z nas było to i jest nadal bardzo trudne wyzwanie, tym bardziej, że spadło na nas nagle i nieoczekiwanie, w czasie kiedy zmierzamy się - jako część światowej społeczności - z licznymi obawami i kiedy stawiamy sobie wiele pytań, na które tak niełatwo znaleźć odpowiedź.

Od pierwszych godzin zawieszenia prowadzenia zajęć w murach naszej Szkoły ja, jako jej Dyrektor, wszyscy Nauczyciele i wszyscy pozostali jej Pracownicy podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego i zminimalizowanie negatywnych skutków zawirowań organizacyjnych, przez jakie przyszło nam wszystkim przebrnąć. Nauczyciele utrzymują kontakt ze swoimi uczniami; dostępnymi kanałami komunikacyjnymi i przy użyciu różnorodnych narzędzi, jakie daje technologia informacyjna, prowadzony jest proces nauczania. Wielu nauczycieli ciężko pracuje, przygotowując materiał dla uczniów, nagrywając filmy, tworząc prezentacje i przygotowując podcasty. Część Nauczycieli w minionych dniach - z niemałym powodzeniem - prowadziła już ze swoimi uczniami lekcje online, w czasie rzeczywistym. Dążymy do tego, aby ta forma lekcji tam, gdzie to możliwe, w przeważającej części zajęć stała się obowiązującym standardem. Podjęliśmy odpowiednie decyzje i żywię nadzieję, że już od najbliższego poniedziałku udział lekcji prowadzonych „na żywo” w całym procesie edukacyjnym będzie znaczący.

W tym miejscu chciałabym też serdecznie prosić Rodziców naszych Uczniów i samych Uczniów o podejście do kwestii prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej ze zrozumieniem i empatią. Formułę kształcenia na odległość stosują – i to w niewielkim zakresie – niektóre uczelnie wyższe. Nie jest to praktyka przypisana kształceniu dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych czy średnich. Brak tutaj regulacji prawnych, zunifikowanych i w pełni funkcjonalnych rozwiązań technicznych, a przede wszystkim wypracowanych dobrych praktyk. Te bowiem, jeśli istnieją, odnoszą się raczej do prowadzenia korepetycji, nauczania indywidualnego lub prowadzonego w maleńkich grupach, nie zaś do realizacji całego procesu kształcenia szkolnego. Opracowanie treści i materialnej „zawartości” prowadzonych internetowo lekcji, opanowanie obsługi służących temu rozwiązań informatycznych, uniknięcie błędów prawnych i zwyczajne „przełączenie się” na jakże inny tryb kontaktu z uczniami jako jedyny i wyłączny wymagają od Nauczycieli naszej Szkoły ogromnego nakładu pracy i wysiłku. Proszę zatem Państwa, Rodziców i naszych Drogich Uczniów o wyrozumiałość dla ewentualnych niedoskonałości, które zapewne czasem będą pojawiać się w tej nowej i dla Państwa, i dla nas niełatwej rzeczywistości edukacyjnej.

W tym miejscu chciałabym z całego serca podziękować za bardzo liczne, przesyłane przez Rodziców i Uczniów pod naszym adresem, wyrazy uznania dla sprawności i skuteczności, z jaką Szkoła przeniosła swoje działania do przestrzeni Internetu. Każde takie słowo wsparcia i uznania znaczy dla nas bardzo wiele!

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Kochani Uczniowie,

Po każdej nocy przychodzi dzień. Po każdej burzy w końcu przychodzi nam cieszyć się promieniami słońca! Ufam, że i niepewna, napawająca nas obawami rzeczywistość, w jakiej obecnie wszyscy funkcjonujemy, nie będzie otaczać nas długo. Na razie, oczekując na obiecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej regulacje prawne odnoszące się do prowadzenia nauczania na odległość, wdrażamy nową formułę działania, korzystając z dostępnych rozwiązań, własnych umiejętności, posiadanej wiedzy i, zapewniam Was wszystkich, robimy to z wielkim zapałem. Staramy się być w tym kreatywni i odważni! Mam nadzieję, że już niedługo budynki naszej Szkoły zapełnią się znowu gwarem Uczniów a my, dorośli, Rodzice i Nauczyciele, będziemy mogli znowu sobie ponarzekać na wieczny tłok na naszym szkolnym parkingu ;-)

Drodzy Uczniowie,

Uważajcie na siebie. Unikajcie grupowych spotkań. Nie przebywajcie w zatłoczonych miejscach. Pamiętajcie o ochronie siebie samych, Waszych Rodziców i innych, szczególnie starszych osób w Waszym otoczeniu. Wierzę, że wykażecie się odpowiedzialnością i dojrzałą, mądrą postawą. Nie zaniedbujcie, proszę, nauki. Nie traktujcie tego czasu jako nudnych, nieplanowanych ferii. Dbajcie, proszę, o swój rozwój, bierzcie pilnie udział w prowadzonych zdalnie lekcjach, nie zaniedbujcie pracy własnej i przesyłanych Wam przez Nauczycieli zadań. Tylko systematycznie pracując razem, Wy i Nauczyciele osiągniecie sukces! Wierzymy w Was!

Wszystkim z Państwa życzę bezpieczeństwa, zdrowia i poczucia stabilności;
Uczniom i Nauczycielom - ognia w sercach, zapału do wspólnej pracy, kreatywności i poczucia wiary we wspólny sukces!

Mocno ufam, że zobaczymy się już niebawem w Katowicach, na Witosa!

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Kałuża
Dyrektor Szkoły

POWRÓT