Szkoła międzynarodowa w Katowicach - CSIS Katowice

Logo Complex of Silesian International School
  • ul. Wincentego Witosa 18
  • 40-832 Katowice

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach,
Drodzy Przyjaciele naszej Szkoły,

 

Mijają już trzy tygodnie od dnia, kiedy to - ze względu na bezpieczeństwo całej naszej społeczności szkolnej i jej otoczenia - musieliśmy przenieść prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego do przestrzeni Internetu, komputerów i, w jakimś sensie, także do Państwa domów i mieszkań... W najodważniejszych scenariuszach trudno byłoby przewidzieć, że przyjdzie nam wszystkim; Państwu, Państwa dzieciom i nam - ich wychowawcom i nauczycielom, zmierzyć się z taką sytuacją, która spadła na nas nagle w okresie, kiedy część uczniów mobilizowała już swoje zasoby przed zbliżającymi się, ważnymi egzaminami: ósmoklasisty, maturą międzynarodową i polską, IGCSE i innymi.

 

Z tym większym podziwem i ogromną satysfakcją obserwuję, jak sprawnie i efektywnie przebiegł proces odnajdywania się przez nas wszystkich w tej nowej szkolnej rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę, że nie było to – i nadal nie jest – zadanie dla nas łatwe. Bez ogromnego wysiłku organizacyjnego Szkoły, zwielokrotnionego nakładu pracy samych nauczycieli, odpowiedzialnej i dojrzałej postawy uczniów i, wreszcie, wyrozumiałości, poświęcenia i ogromnego wsparcia ze strony Państwa – Rodziców nie bylibyśmy tutaj, gdzie się znajdujemy.

 

W tym miejscu chciałabym złożyć Państwu serdeczne podziękowania. Dziękuję Państwu za dopingowanie swoich małych i dużych pociech do udziału w zajęciach prowadzonych online, niejednokrotnie, w przypadku małych dzieci, wiążące się z Państwa fizyczną na nich obecnością. Dziękuję za zgodę na to, aby nasi nauczyciele stali się w Państwa domach regularnymi, wirtualnymi gośćmi; za mężne znoszenie wszystkich związanych z tym niedogodności, za pomoc w motywowaniu uczniów do nauki i za stały, regularny kontakt z kadrą pedagogiczną. Nie sposób też nie wyrazić tu mojej i wszystkich naszych nauczycieli wdzięczności za liczne, przysłane przez Państwa na nasze ręce i formułowane w mediach społecznościowych wyrazy uznania, wsparcia i gratulacje dla sprawności, z jaką udało się zorganizować proces nauczania „po nowemu”, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Te dobre, budujące słowa stanowią one dla nas ważne źródło motywacji do jeszcze większego wysiłku. Sprawiają, że nieprzerwanie pracujemy nad podnoszeniem jakości naszej pracy i poszukujmy nowych, jeszcze lepszych i bardziej dla uczniów atrakcyjnych rozwiązań nie tylko w zakresie prowadzenia dydaktyki, ale również świadczenia im wsparcia psychologiczno-pedagogicznego czy innych form pracy indywidualnej.

 

Szanowni Państwo,

Trudno dzisiaj określić, jak długo potrwa jeszcze okres, w którym Szkoła funkcjonować będzie w ten specyficzny i niecodzienny sposób. Wiemy już, że uczniowie naszego Liceum realizujący naukę w ramach programu matury międzynarodowej otrzymają swoje dyplomy maturalne na zmienionych zasadach, zaś bieżąca sesja brytyjskich egzaminów IGCSE ze względu na bezpieczeństwo uczniów nie odbędzie się. W najbliższym czasie oczekiwać będziemy na decyzje polskich władz oświatowych odnoszące się do nadchodzących egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego. Przygotowujemy do nich uczniów, priorytetowo podchodząc do realizacji lekcji z przedmiotów „egzaminacyjnych”; organizujemy egzaminy próbne i indywidualne konsultacje, zakładając, że planowane, ważne dla uczniów sprawdziany wiedzy odbędą się w najgorszym przypadku w nieco przesuniętym terminie. Zajęcia w pozostałych klasach odbywają się tak, aby jak najlepiej wykorzystać dany czas, posiadane możliwości techniczne, zdolności uczniów i aby osiągnąć wszystkie zakładane efekty kształcenia. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Jak już wspominałam wyżej, stale też pracujemy nad doskonaleniem naszych warsztatów pracy i poszukujemy jeszcze lepszych, bardziej efektywnych rozwiązań.

 

Dziękując Państwu raz jeszcze za modelową wręcz współpracę, wszystkie przesyłane spostrzeżenia, uwagi i wyrazy uznania, wyrażam żywą nadzieję, że już niebawem będzie nam dane powrócić do murów naszej Szkoły, której korytarze i klasy na powrót zapełnią się gwarnymi uczniami i nauczycielami, a w sali gimnastycznej zabrzmią znowu wesoło gwizdki naszych wuefistów.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Kałuża

Dyrektor Szkoły

POWRÓT